Skriv ut

VAD är Skolpartiets fokusfråga?

Målet är att etablera en så hög genomsnittlig kunskapsnivå i landet att en hög välfärd säkras för kommande generationer.

HUR arbetar Skolpartiet för att lösa sin fokusfråga?

Det finns ett entydigt positivt samband mellan ett folks kunskapsnivå och dess framtida välfärd. Därför behövs en effektiv styrning av all grund- och högre utbildning mot en så hög personlig kunskapsnivå som det går att rimligen sträva efter.

Sverige inrättar en myndighet för mätning av kunskaper, som betygsätter kunskapsnivån, minst två gånger per år och elev. Mätningen sker digitalt där så är möjligt och rättas centralt. Grundutbildningen beräknas enligt en normalfördelningskurva att ta nio år för Sveriges skolor. Detta innebär i realiteten att elever går 7-11 år.

Alla kursplaner är nivåindelade. Betygsskalor finns för varje nivå. Elev som slutar en nivå med godkänt betyg söker sin nästa nivå. Elev avgör när betyg sätts. Antalet prov är fritt.

Kunskapsmyndigheten har som uppgift att ta fram kunskapsmål per nivå, ange betygsnivåer och godkänna kursplaner.

Till professionens förfogande ställs ett nätbaserat utbildningsinstitut som levererar ett rikligt utbud av utbildningar och lärarstöd. Det används även för betygsprov.

Hur utbildning sker i en svensk skola är inte en myndighetsuppgift att bestämma. Det är enbart en fråga för professionen och därmed är ansvarsfrågan i utbildningskedjan entydig.

Barnens förmågor och särskilda behov av stöd utreds av grupper av special- och socialpedagoger under förskoleklass och följs upp under hela skoltiden. För att det ska bli likvärdigt över landet administreras och finansieras dessa tjänster av myndigheten.

Har du frågor? Kontakta Agneta Nyvall på 070-661 43 49 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.