Fokuspartiet Skolpartiet

QR-kod

STÖD Skolpartiet

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Välkommen till Skolpartiet!

Det finns många tankar kring vad som hänt i skolan och hur den har utvecklats de senaste 30-40 åren. Många kloka debattartiklar har skrivits och lärare kämpar i verkligheten varje skoldag.

Vad kan bakomliggande faktorer vara, till hur barn och ungdomar mår idag när Sverige har det högsta självmordstalen bland unga i hela Europa? När många barn, i vissa kommuner uppåt 30-40% går ut åk 9 utan att kunna läsa och skriva?

Ser vi över hela landet är den enda gemensamma nämnaren den svenska skolan. Stad och landsbygd ser olika ut, kulturer är olika i norr och söder men skolan är densamma styrd av det socialistiska skolverket. Den socialistiska tanken att alla barn är lika och ska inkluderas i samma klass, skapar en kaosartad tillvaro där ingen egentligen mår bra och alla ska läsa i samma tempo oavsett förmågor och förutsättningar.

Vi människor är olika. Barn är olika, de utvecklas olika fort och bär på olika förmågor. Skolans och lärarnas uppgift bör vara att lyfta varje barn utifrån förmåga och startnivå - vi behöver möta och se varje enskilt barn. Den s k inkluderingen hindrar detta och skapar oro, leda och otrygghet.
Detta är exempel som visar att ett fokusparti på skolan och skolfrågor är nödvändigt.

VAD är Skolpartiets fokusfråga?

Målet är att etablera en så hög genomsnittlig kunskapsnivå i landet att en hög välfärd säkras för kommande generationer.

HUR arbetar Skolpartiet för att lösa sin fokusfråga?

Det finns ett entydigt positivt samband mellan ett folks kunskapsnivå och dess framtida välfärd. Därför behövs en effektiv styrning av all grund- och högre utbildning mot en så hög personlig kunskapsnivå som det går att rimligen sträva efter.

Sverige inrättar en myndighet för mätning av kunskaper, som betygsätter kunskapsnivån, minst två gånger per år och elev. Mätningen sker digitalt där så är möjligt och rättas centralt. Grundutbildningen beräknas enligt en normalfördelningskurva att ta nio år för Sveriges skolor. Detta innebär i realiteten att elever går 7-11 år.
Alla kursplaner är nivåindelade. Betygsskalor finns för varje nivå. Elev som slutar en nivå med godkänt betyg söker sin nästa nivå. Elev avgör när betyg sätts. Antalet prov är fritt.
Kunskapsmyndigheten har som uppgift att ta fram kunskapsmål per nivå, ange betygsnivåer och godkänna kursplaner.
Till professionens förfogande ställs ett nätbaserat utbildningsinstitut som levererar ett rikligt utbud av utbildningar och lärarstöd. Det används även för betygsprov.

Hur utbildning sker i en svensk skola är inte en myndighetsuppgift att bestämma. Det är enbart en fråga för professionen och därmed är ansvarsfrågan i utbildningskedjan entydig.

Barnens förmågor och särskilda behov av stöd utreds av grupper av special- och socialpedagoger under förskoleklass och följs upp under hela skoltiden. För att det ska bli likvärdigt över landet administreras och finansieras dessa tjänster av myndigheten.

Har du frågor? Kontakta Agneta Nyvall på 070-661 43 49 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.